DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

PANAMART cung cấp hai loại hình dịch vụ là dịch vụ theo cuộc gọi và dịch vụ hợp đồng. Ngoài ra, PANAMART còn cung cấp Dịch vụ ngoài giờ làm việc cho những khách hàng có yêu cầu.

1.      Dịch vụ theo cuộc gọi

Đối với các khách hàng muốn khi nào gặp sự cố hư hỏng thiết bị mới yêu cầu dịch vụ,PANAMART cung cấp Dịch vụ theo cuộc gọi.

Khách hàng có thể không cần phải có hợp đồng trước với PANAMART mà chỉ cần gọi điện thoại cho PANAMART khi có yêu cầu dịch vụ (trong phạm vi giờ làm việc của PANAMART: Từ 8:00am đến 5:00 pm, thứ hai đến thứ bảy: Trừ các ngày nghỉ lễ tết).

Kỹ thuật viên của PANAMART sẽ có mặt tại địa điểm khách hàng trong phạm vi ngày làm việc đó. Nếu muốn, khách hàng cũng có thể gửi thiết bị đến PANAMART để bảo trì.

Ngoại trừ trường hợp khách hàng tự mang thiết bị đến PANAMART giá dịch vụ được tính theo Bảng giá dịch vụ của PANAMART cộng thêm phí đi lại theo thoả thuận (trong khu vực 6 quận nội thành Hà Nội, phí đi lại qui định là 10000 đồng/lần).

Khách hàng cũng có thể ký một hợp đồng nguyên tắc trên cơ sở Bảng giá dịch vụ của PANAMART kết hợp với thoả thuận về thời gian đáp ứng cuộc gọi và các yêu cầu khác.

Việc thanh toán có thể thực hiện tại chỗ theo từng dịch vụ cụ thể (nếu có hợp đồng nguyên tắc).

2.         Dịch vụ Hợp đồng

Đối tượng của dịch vụ hợp đồng có thể là một thiết bị đơn lẻ hoặc một hệ thống mạng (bao gồm PC, các thiết bị ngoại vi và các thiết bị tin học văn phòng khác). Đối tượng bảo trì cũng có thể bao gồm từ một máy tính gia đình đơn giản đến các mạng diện rộng phức tạp khác.

Là dịch vụ trọn gói trên cơ sở ký hợp đồng 1 năm hoặc 6 tháng một lần, thanh toán tiền trước một lần hoặc theo từng tháng. Gói dịch vụ này bao gồm 4 lần thực hiện dịch vụ tại chỗ (1 lần kiểm tra địng kỳ cộng với 3 lần theo cuộc gọi).

* Kiểm kê định kỳ – Kỹ thuật viên PANAMART sẽ kiểm tra định kỳ hệ thống của khách hàng (thời gian quy định là một giờ cho mỗi lần kiểm tra) theo thời điểm được thoả thuận trước với khách hàng. Công việc kiểm tra định kỳ có thể bao gồm kiểm tra hệ thống, back – up dữ liệu, diệt virut hoặc các yêu cầu khác.

* Dịch vụ theo cuộc gọi – Khách hàng sẽ nhận được 3 lần dịch vụ theo yêu cầu. Thời gian đáp ứng dịch vụ là trong vòng bốn giờ sau khi nhận được yêu cầu nếu địa điểm khách hàng trong phạm vi 6 quận nội thành Hà Nội hoặc 6 giờ nếu khách hàng ở khu vực ngoại thành.

Giá tính theo tháng của Dịch vụ Hợp đồng (với địa điểm khách hàng trong khu vực 6 quận nội thành Hà Nội) được quy định như sau:

Máy tính cá nhân (không nối mạng Lan, Wan…) 50.000đồng/máy

Máy tính cá nhân (có nối mạng LAN, WAN…) 60.000 đồng/ máy

Máy in thông dụng 40.0000 đồng/ máy

Các thiết bị khác Theo thoả thuận

Với địa điểm phục vụ nằm ngoài khu vực nội thành Hà Nội, giá sẽ theo thoả thuận.

Ngoài các điều khỏan tiêu chuẩn nói trên, khách hàng cũng có thể tuỳ chọn theo yêu cầu cho Dịch vụ hợp đồng:

· Số lần phục vụ theo thoả thuận (có thể đạt đến mức không hạn chế).

· Thời gian đáp ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

· Tần suất thực hiện kiểm tra định kỳ theo thoả thuận.

· Bảo trì phòng ngừa (Preventive Maintenance): Bao gồm việc cử các nhân viên kỹ thuật đến địa điểm khách hàng 3 hoặc 6 tháng một lần để thực hiện công việc bảo trì phòng ngừa các triệu chứng gây lỗi cho tất cả các máy trạm và máy in như  làm sạch bên ngoài, quét và diệt virut, tối ưu hoá và làm sạch ổ cứng, sửa chữa nhỏ các hư hỏng theo yêu cầu thay thế linh kiện. Việc bảo trì chống virut của PANAMART sử dụng các phần mềm chống virut có uy tín, được update hàng ngày từ internet.

Giá của dịch vụ hợp đồng (khi có các tuỳ chọn như trên) sẽ được thỏa thuận trên cơ sở cấu hình phần cứng của khách hàng,  số lần phục vụ, tần suất kiểm tra định kỳ, thời gian đáp ứng dịch vụ, địa điểm phục vụ và theo yêu cầu khác.

Với các hình thức dịch vụ theo hợp đồng, PANAMART cam kết sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng trong trường hợp đã sử dụng vượt quá giá trị dịch vụ quy định trong hợp đồng. Công việc này được coi như dịch vụ phụ trội. Giá của dịch vụ phụ trội thấp nhất là 40.000 đồng/ lần

Ngoài ra, dịch vụ phụ trội bao gồm các khoản chi phí thay thế phần cứng hoặc chi phí thuê sửa chữa phần cứng (trong trường hợp bắt buộc phải làm như vậy).

Việc thanh toán dịch vụ phụ trội (nếu có) có thể thực hiện theo tháng hoặc theo quý dựa trên cơ sở hoá đơn thanh toán các khoản dịch vụ.

3.         Dịch vụ ngoài giờ làm việc.

Khách hàng có thể thoả thuận với PANAMART nếu có nhu cầu dịch vụ ngoài giờ làm việc. Giá thực hiện dịch vụ ngoài giờ làm việc theo thoả thuận (thông thường giá dịch vụ ngoài giờ làm việc được quy định bằng 2 lần giá dịch vụ trong giờ làm việc).

Việc thanh toán dịch vụ ngoài giờ tuỳ theo việc có hay không có hợp đồng dịch vụ. Với khách hàng không có hợp đồng dịch vụ, việc thanh toán tương tự như dịch vụ theo cuộc gọi. Với khách hàng có hợp đồng dịch vụ, việc thanh toán tuỳ thuộc điều khoản về thanh toán cho hợp đồng.

Hotline 0973388166